Collection: Afterlife "Kabilang Buhay"

Kabilang Buhay

Ang pag respeto at pag isip tungkol sa kabilang buhay ay mabuti para sa akin,

nag papaalala ito na nag bibigay Buhay sa aking pagkatao.

 

Afterlife

Respect and thoughts about

afterlife is good for me,

It’s a reminder that gives Life to me.

 

Ako ay nag likha ng mga larawan na nag papaalala at nag bibigay inspirasyon sa pag sasaliksik tungkol sa aking pinagmulan at ang pag hilom ng aking mga Ninuno.

Sa Araw ng Patay nag bibigay galang at pagpapugay tayo sa ating mga pamilya at mahal sa buhay na nasa kabilang buhay. Ang inspirasyon ay mga pira-piraso bagay na naiwan sa atin ng mga ninuno, mga bagay na nagpapaalala sa gawain at paniniwala tungkol sa kamatayan at pag lalakbay sa kabilang buhay.

I created a series of images that reminds me and gives inspiration for deep seeking about where I came from and the healing of my Ancestors.
The Day of the Dead we give respect and honor to our family and love ones those who are in the afterlife.
The inspiration are bits and pieces that the ancestors have left for us, things that reminds us about their practice and beliefs when it comes to death and the journey in the afterlife.