Ancestor "Ninuno" Mandala

Regular price $111.00

Mga Bungo
Bakit ba ang symbol ng bungo ay kinakakatakutan at inihahawig sa kasamaan? Ang mga bungo ay simbolo ng ating mga Ninuno sa kabilang buhay, Ito ay symbolo ng mga mandirigma at mga bayani na namatay para sa ating kalayaan.
Nawa ay mag silbing symbol ng kabutihan at pag galang sa Ninuno and mga Bungo ito.
 
The Skulls
Why is that the symbol of the skulls are feared and being related and attached to Evil?
The skulls are symbols of our ancestors in the afterlife, It is a symbol of the warriors and heroes who died fighting for our freedom.
May these skulls become symbols of good and respect for our ancestors.

 


• Alder, semi-hardwood frame
• Acrylite front protector