Marks of Light "Babae at Lalake Batuk Banka ng Diwa Marka ng Ilaw" Short-Sleeve Unisex T-Shirt

Regular price $29.50

Marka ng Ilaw

Bakit ba tayo nag lalagay ng mga marka sa ating balat?
Ang ating mga Ninuno ay naniniwala na kapag ang Tao ay namatay, sa kabilang buhay ang mga marka sa balat na ito ay nag sisilbing ilaw na gabay para makilala at makita tayo ng ating mga Ninuno.

Ang mga sagradong marka sa katawan ay ginagawa sa pamamagitan ng mga ritual ng pag babatuk,watuk,patik,watik,watu,tatu o tattoo na nag bibigay pugay sa ating mga ninuno.


Marks of Light

Why do we put marks on our skin?
Our Ancestors believe that when a person dies, in the afterlife the marks are a light that guides our ancestors to recognize and see us.

These sacred marks in our body are created by rituals of batuk,watuk,patik,watik,watu,tatu or tattoo that honors our ancestors.

• 100% ring-spun cotton
• Sport grey is 90% ring-spun cotton, 10% polyester
• Dark heather is 65% polyester, 35% cotton
• 4.5 oz/y² (153 g/m²)
• Pre-shrunk
• Shoulder-to-shoulder taping
• Quarter-turned to avoid crease down the center

Size guide

  S M L XL 2XL 3XL
Length (inches) 28 29 ¼ 30 ¼ 31 ¼ 32 ½ 33 ½
Width (inches) 18 20 22 24 26 28