Magandang Araw Bandana

Regular price $20.00

Magandang Araw 

Araw, symbolo ng Buhay at Katapangan,

Sinag ng Liwanag Tumutunaw sa Kadiliman,

Walang katumbas ang Lakas, nakakabulag na kagitingan,

Araw na malasakit, nag bibigay buhay sa kamunduhan,

Mga Anak ng Araw wag mabahala,

Ang Araw ay kakampi sa pagsubok ng tadhana.

 

Beautiful Sun 

Sun, symbol of Life and Courage,

Rays of Light Melting thy Darkness,

Unmeasurable Strength, Blinding Bravery,

Concerned Sun, giving life to the world,

Children of the sun do not worry, 

The Sun is an ally in thy trial of destiny.

these bandannas are made not just for style but with ritualistic intention in heart , mind and spirit.

  • 18 x 18 inches 
  • Gold Ink on Black