"Banka ng Diwa" Boat of the Spirit

Regular price $111.00

Banka ng Diwa

Pag katapos tayong makita ng ating mga Ninuno, sa banka tayo ay mag lalakbay papunta sa lugar ng ating mga mahal at pamilya na nasa kabilang buhay.

Spirit Boat

After being recognized by our ancestors, the canoe is where we journey towards the place of our families and love ones in the after life.

14x16 inches


• Alder, semi-hardwood frame
• Acrylite front protector